Gaden Design Space Shop

Gaden Design Space Shop


งานออกแบบร้านขายม่านน้ำและสวนสมัยใหม่ใจกลางเมือง ในภาวะที่คนต้องการพื้นที่สีเขียว เสียงน้ำธรรมชาติ บำบัด บัวสวยงามและผู้เชียวชาญสวนที่แท้จริง แนะนำการจัดสวนน้ำ ออกแบบเกี่ยวกับน้ำโดยตรง อุปกรณ์กแต่งสระว่ายน้ำสมัยใหม่ ที่ถูกต้อง รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับโลก วิตามินดูแลต้นไม้ ปุ๋ย ปูนบัว ที่ถูกต้อง เป็นการออกแบบภายใต้ concept H20 น้ำเป็นตัวเล่าเรื่อง และผสมงานบริการที่ตอบโจทย์ ลูกค้ารายเล็กและลายใหญ่ สามารถนำ platform ตัวนี้ไปสร้างรายได้ตามหัวเมืองใหญ่ทั่วโลกได้A design work of water curtain shop and city center garden. In a situation that people want a green place, water, homeopathy, sound of water, beautiful lotus and the real expert on gardening who could give some advises about water park decoration idea, especially about water as a modern pool decoration include modern and eco materials. It is not only this but also fertilizer, lime and vitamin which enrich a plant. All of them are designed in H2O concept. Water is a main narrator. We mix every service if the client wants. We can bring this platform for making money in big cities around the world.
โพสต์เมื่อ :
2563-03-12
 46
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์